Jungle Memory Coach

een werkgeheugen training voor kinderen en jongeren.

Jungle Memory Coach

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

Jungle Memory is een online training programma om het werkgeheugen te trainen. De training duurt ongeveer 15- 20 minuten per keer en in de regel traint men vier maal per week gedurende een periode van acht weken.

Dit maakt dat het gemakkelijk in te passen is in de agenda van school of dat een deel van de training thuis en deels op school gedaan kan worden.

De voortgang is dagelijks bij te houden en wordt vergeleken met een normgroep van duizenden andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Er is een pauze mogelijkheid zodat er zonder problemen een onderbreking in de training kan zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

Ik koppel de JM training aan de begeleiding van het gebied waarmee een kind moeite heeft. Bijvoorbeeld: spelling of rekenen. Wil je meer weten? Bel of mail: 06 57011100 info@samenlerenwerken.eu Delen mag ook.

Geplaatst op maandag 2 oktober 2017.

Over Samen Leren Werken

Dit bericht is geschreven door Samen Leren Werken. Het bedrijf valt onder coaching uit Nijmegen. Trefwoorden van Samen Leren Werken uit Nijmegen : motoriek, huiswerkbegeleiding, huiswerkbegeleiding Nijmegen, RT, remedial teaching, leerstoornis, dyslexie, sociale vaardigheden training.

Lees meer over Samen Leren Werken.